Sunday, December 19, 2010

Pantun Peminangan


·         Pantun-pantun yang dilafaz lebih tersusun dan formal sesuai dengan majlis yang berlangsung.
·         Maksud yang disampaikan terarah kepada hajat yang dibawa dan sebab-sebab datang bertandang.
·         Biasanya kedua-dua pihak masing-masing mencari keserasian untuk mendapatkan satu permuafakatan dan persetujuan.
·         Kedua-dua belah pihak akan menjaga tutur kata masing-masing, pantun yang dilafazkan disusun dengan teratur dalam suasana yang terkawal dan ceria. Kalau tersalah cakap akan membawa padah.
·         Majlis berlangsung dalam suasana harmonis, beradat sesuai dengan budaya dan adat setempat.
- Contoh pantun-pantunnya seperti berikut;

                           Berkokok ayam dari hulu,
                           Ditangkap budak sedang berlari,
                           Angin memukul gelombang memalu,
                           Sebab berhajat kita ke mari.

                           Jika tidak kerana bulan,
                           Bilakan air pasang pagi?
                           Jika tidak kerana tuan,
                           Masakan kami datang ke mari?

                            Bukan kacang sebarang kacang,
                            Kacang melilit kayu jati,
                            Bukan datang sebarang datang,
                            Datang mengikat jantung hati.

                            Pagi-pagi pergi ke ladang,
                            Hendak menyemai benih padi,
                            Berapa tinggi Gunung Ledang,
                            Tinggi lagi hajat di hati.

                            Asap api di Tanjung Tuan,
                            Kuala Linggi bakaunya rendah,
                            Harap hati kepada tuan,
                            Langit tinggi kupandang rendah.

                            Daun terap di atas bukit,
                            Tempat menjemur buah pala,
                            Harapan saya bukan sedikit,
                            Sebanyak rambut di kepala.

                            Daun terap terbang ke bukit,
                            Buah delima di dalam puan,
                            Harapan kanda bukan sedikit,
                            Hendak berdua denganmu tuan.

                            Jangan dikait buah pinang,
                            Entah berbuah entak tidak,
                            Sudah dibawa sirih peminang,
                            Entah diterima entah tidak.

                            Jika pudak katakan pudak,
                            Jangan penuh sampah sarap,
                            Jika tidak katakan tidak,
                            Jangan kami terharap-harap.

                            Jika padi katakan padi,
                            Tidak hamba tertampi-tampi,
                            Kalau sudi katakan sudi,
                            Tidaklah hamba ternanti-nanti.
                            Suji-suji daun delima,
                            Disuji anak Sultan Bentan,
                            Kalau sudi minta terima,
                            Diharap jangan tuan lupakan.

No comments:

Post a Comment