Sunday, February 20, 2011

Membimbing anak


Seorang suami yang baik adalah suami yang tidak mengabaikan tanggungjawabnya antaranya:
a. Memberikan nama yang baik bagi anaknya.
b. Memberi nafkah.
c. Bertanggungjawab atas pendidikan anak dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment