Tuesday, February 15, 2011

Cemburu hanya kerana agama dan kehormatan

Cemburu ini bermaksud, menjaga isteri dari segala sesuatu yang berbentuk pandangan, perkataan atau perasaan. Secara umum lelaki bersifat :
- berani dan gagah perkasa
- ingin menolong yang lemah
- ingin berkuasa
- kasar dan tamak

manakala wanita bersifat :
- lemah lembut
- pemalu
- mempunyai perasaan yang halus

- bersopan santun
- penyabar.Sifat-sifat ini adalah bersesuaian dengan kewajipan dan tanggungjawab masing-masing.

No comments:

Post a Comment